Mali i średni operatorzy mogą czerpać korzyści z programu „Publiczny internet dla każdego” jako wykonawcy inwestycji i dostawcy łącza – przekonywali zespół KIKE przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji podczas ubiegłotygodniowego spotkania, poświęconego tej rządowej inicjatywie.
Program „Publiczny internet dla każdego” realizowany jest od września przez CPPC, które do końca czerwca 2020 czeka na wnioski na budowę hotspotów w gminach całej Polski.
Hotspoty muszę być zainstalowane w miejscach publicznych – w parkach, na dworcach, w urzędach itp. Beneficjent musi zainstalować co najmniej 10 urządzeń zewnętrznych lub 15 wewnętrznych.
Każda gmina otrzymuje dofinansowanie w formie ryczałtu w wysokości 64 368,00 zł. Jest to stała kwota, niezależna od faktycznie poniesionych kosztów. Wnioski nie podlegają ocenie punktowej – nie konkurują między sobą na liczbę hotspotów.
Procedura wnioskowania i rozliczania projektu została maksymalnie uproszczona. Beneficjent nie przedstawia faktur, tylko informuje Centrum Projektów Polska Cyfrowa, że zakończył projekt.
Po podpisaniu umowy czas na realizacje projektu wynosi 24 miesiące. Gmina musi zapewnić trwałość projektu przez 5 lat – przez ten okres beneficjent musi wykupić usługę zapewniającą prędkość pobierania danych wynoszącą co najmniej 30 Mb/s.
KIKE proponuje swoim członkom, a także wszystkim innym ISP aby zorientowali się w możliwościach programu pod kątem własnych korzyści, które wynikać mogą zarówno z obsługi inwestycyjnej, jak i utrzymaniowej sieci hotspotów. Z podobnego programu WiFi4EU w ramach bonów o wartości 15 tys euro skorzystało ponad 200 polskich gmin.