W dniu 5 marca w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego odbyło się spotkanie zespołu KIKE w składzie Konrad Baranowski, Piotr Wiąckiewicz z dyrektorem Departamentu Gwarancji i Poręczeń BGK panią Haliną Wiśniewską, Agnieszką Matusiak, ekspertem oraz dyrektorem ds. sprzedaży Piotrem Natkańskim . 

Przedmiotem spotkania było przygotowanie sektora ISP do ubiegania się o kredyt z gwarancją BGK, którego wdrożenie planowane jest na II kwartał 2019. Na chwilę obecną umowy z Bankiem podpisały zrzeszenia banków spółdzielczych: SGB i BPS oraz Alior Bank. Będą one udzielać kredytów na inwestycje szerokopasmowe, kapitał obrotowy lub przejęcia innych operatorów. Gwarancje będą udzielane w schemacie pomocy de minimis, do wysokości 80% kapitału na okres do 20 lat. 

Pod względem warunków i trybu udzielania Banki nie muszą tworzyć nowych produktów finansowych, lecz mogą wykorzystywać dotychczas obecne w ofercie banków kredyty inwestycyjne i obrotowe, przyznawane na zasadach komercyjnych; liczymy jednakże na to, iż fakt objęcia kredytu gwarancją BGK znacząco uprości procedurę ubiegania się o kredyt, zwłaszcza w obszarze zabezpieczeń (w ramach tzw. mechanizmu transferu korzyści na poziom beneficjenta końcowego). 

Wydaje się, że szczególnie obiecująca może być współpraca z bankami spółdzielczymi, zrzeszonymi w SGB i BPS. Zasadne byłoby zachęcanie operatorów do zgłaszania popytu na kredyty bankom, działającym na ich terenie, aby zachęcić je do udziału w projekcie. Procedura przystąpienia do projektu została znacząco uproszczona, bank spółdzielczy (zrzeszony) nie musi bowiem podpisywać osobnej umowy z BGK, lecz działa w ramach umowy portfelowej, zawartej ze zrzeszeniem banków spółdzielczych. Przedstawiciele BGK zobowiązali się do przygotowania dla operatorów gotowego pakietu informacji, które przekazać będzie można spółdzielcom, wraz z “mapą drogową” przystąpienia do projektu. 

Ponadto, jak wspomniano, kredyty objęte gwarancją oferują większą elastyczność, gdyż umożliwiają także finansowanie akwizycji i przejęć międzyoperatorskich.

Ustalenia:

1.  BGK przygotuje informacje na temat gwarancji i procedury, którą KIKE przekaże do operatorów w ramach swoich kanałów komunikacyjnych

2.  BGK zaproponuje BPS i SGB zorganizowanie warsztatów roboczych na których będzie omówiona możliwość finansowania przez Banki Spółdzielcze, z uwzględnieniem możliwości zawiązywania konsorcjów. 

3.  KIKE przygotuje na ww. warsztaty informacje co do potencjalnych możliwości popytowych – skala, obszar geograficzny tak, aby można było zidentyfikować jakie banki działają w tym obszarze

4.  BGK, KIKE we współpracy z ZBP zorganizują spotkanie banków z przedsiębiorcami

5.  BGK potwierdził zainteresowanie udziałem we wszystkich konferencjach dedykowanych sektorowi, w tym w wiosennej Konferencji KIKE, gdzie temat ten będzie omawiany.