Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) zaprasza do udziału w warsztatach dedykowanych dla beneficjentów działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, które odbędą się w dniu 26 października br., w siedzibie CPPC ul. Spokojna 13a w Warszawie.

Celem warsztatów będzie omówienie poniższych zagadnień:

– realizacja projektu w odniesieniu do zapisów umowy o dofinansowanie,
– procedura udzielania zamówień publicznych,
– kontrola na miejscu realizacji projektu,
– pożyczka szerokopasmowa.

Więcej informacji oraz rejestracja – pod następującym linkiem: Warsztaty dle beneficjentów