CPPC opublikowało listę pierwszych pięciu projektów, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną w ramach pierwszego naboru POPC i uzyskały dofinansowanie. W pierwszej kolejności pojawiły się projekty z obszarów, dla których złożono tylko jeden wniosek o dofinansowanie. Można spodziewać się, iż kolejne projekty na liście również będą pochodziły z tego klucza. Tym samym informace o punktacji wniosków dla obszarów, dla których złożono dwa lub więcej wniosków, a które są najbardziej oczekiwane przez rynek, będą dostepne prawdopodobnie nieco później.

Listę wybranych obszarów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do dofinansowania można pobrać poniższym linkie (lista będzie sukcesywnie aktualizowana o wyniki oceny na pozostałych obszarach): 

Lista projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach POPC 1.1 

Pełna treść komunikaru CPPC:
httpss://cppc.gov.pl/wyniki-oceny-projektow-zgloszonych-ramach-konkursu-dla-dzialania-1-1-popc/