Komplet dokumentów złożyła i oczekuje na przyjęcie w poczet członków KIKE firma: SUMERNET Sumera Agata, Stryszawa 262, 34-205 Stryszawa, rekomendowana przez GIGA KOMPUTER Ilona Skupień  i Korbank S.A.