W związku z przesłaniem do wiadomości Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej (KIKE) stanowiska Polskiej Izby Komunikacji Elektroniczniej (PIKE) w sprawie zasad i warunków drugiego konkursu w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa postanowiliśmy również skierować do Ministerstwa Cyfryzacji nasze stanowisko w ww. sprawie.

Treść dokumentu.