Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej w dniu 09.09.2016 r. przesłała do Pana Piotra Woźnego, Podsekretarza w Ministerstwie Cyfryzacji, stanowisko dot. projektu zmian do wymagań technicznych w zakresie podłączenia gospodarstw domowych w stosunku do pierwszego naboru dla działania 1.1 POPC.

Treść stanowiska