Mając na uwadze czerwcowe konsultacje KIKE w sprawie dostępu do słupów elektroenergetycznych, chcemy Państwu przypomnieć o wzorach wniosków dotyczących umów o dostępie do infrastruktury technicznej, przygotowanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE).

Wzory te nie są nowe, ale z pewnością mogą one Państwu pomóc we wszczęciu negocjacji z przedsiębiorstwami energetycznymi, a w razie problemów z negocjacjami – wszcząć postępowanie przed Prezesem UKE.

Poniższy link zawiera schemat procesu uzyskania dostępu do infrastruktury (tzw. megapająk), jak również informacje o następujących wnioskach, a także ich wzory:

– wniosek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego do podmiotu wykonującego zadania z zakresu użyteczności publicznej o zawarcie umowy o współkorzystaniu lub o dostępie do infrastruktury technicznej,

– wniosek do Prezesa UKE o określenie terminu zakończenia negocjacji w sprawie zawarcia umowy o współkorzystaniu lub o dostępie do infrastruktury technicznej,

– wniosek o wydanie przez Prezesa UKE decyzji w sprawie współkorzystania lub dostępu do infrastruktury technicznej,

– wniosek o wydanie przez Prezesa UKE decyzji w sprawie zmiany umowy o współkorzystaniu lub o dostępie do infrastruktury technicznej.

https://uke.gov.pl/dostep-do-infrastruktury-energetycznej-i-wodno-kanalizacyjnej-10767