UKE przygotowało materiał zawierający podstawowe informacje dotyczące funkcjonalności systemu PLI CBD związanej z przenoszeniem numerów. Dodatkowo, w celu ułatwienia poruszania się po dokumentacji technicznej, zamieszczono prezentowany już wcześniej słownik terminów, skrótów i akronimów, które zostały użyte w dokumentach wytworzonych w ramach projektu PLI CBD2.

Polecamy wszystkim szczególnie bardzo przystępnie ujęty opis PLI CBD2, gdyż takiego “skrótu dla kierownictwa” dotychczas brakowało w materiałach Urzędu. KIKE serdecznie dziękuje w tym miejscu w imieniu sektora MŚP za udostępnione materiały.

Załączniki do artykułu:

Źródło: https://www.uke.gov.pl/podstawowe-informacje-o-plicbd-zwiazane-z-funkcjonalnoscia-przenoszenia-numerow-16846