UKE prowadzi obecnie prace dotyczące regulacji stawek FTR (fixed termination rates). KIKE nie przygotowało dotychczas stanowiska w tej sprawie. W przypadku, gdyby ta kwestia miała znaczenie dla członków KIKE, prosimy o kontakt na grap@kike.pl oraz wskazanie osób, które mogłyby wnieść merytoryczny wkład w tym zakrecie.

Z inicjatywy Komisji Europejskiej, UKE rozważa, czy należy zmienić obowiązujące stawki FTR, a przede wszystkim sposób ich obliczania. Rozpatrywane jest regulowanie stawek w oparciu o koszty poniesione przez efektywnego operatora, z wykorzystaniem modelu długookresowych kosztów przyrostowych (model bottom-up LRIC). Ponadto, rozważana jest zmiana systemu pobierania opłat. Aktualny system opiera się na zasadzie „płaci sieć strony rozpoczynającej połączenie” (ang. Calling Party Network Pays). Rozpatrywane jest przejście na system, w którym stawka za połączenie pomiędzy dwiema różnymi sieciami jest zerowa (ang. Bill and keep).