Szanowni Państwo,

W ostatnich kilku dniach Prezes UKE wydał kilka ważnych decyzji regulacyjnych:

– wydano 7 decyzji o dostępie do kanalizacji kablowej i kanalizacji telekomunikacyjnej należących do operatorów: Orange Polska, Toya, Netia, UPC, Multimedia Polska, Inea oraz Vectra Investment:

UKE – Decyzje dostęp do infrastruktury

Decyzje te zawierają w załącznikach szablony umów (które można uszczegóławiać). Dzięki Waszym uwagom KIKE mogła interweniować w sprawie opłat, co spowodowało że uniknęliśmy poważnych podwyżek. Na uwagę zwracają jeszcze dwie rzeczy: ograniczenia Umów Szczegółowych do Relacji (odcinków kanalizacji) z nie więcej niż 5 odgałęzieniami i nawiązaniami (nie udało się nam namówić Prezesa UKE do wycofania tego ograniczenia) oraz nakaz usuwania z kanalizacji OPL urządzeń aktywnych i kabli telekomunikacyjnych z zasilaniem w prąd zmienny (nie ma takiego wskazania wprost, niemniej tego żądało OPL i Prezes UKE częściowo to zaakceptował). W razie problemów członków KIKE we wskazanych zagadnieniach prosimy o kontakt z Izbą.

 

– zmniejszenie w Ofercie SOR Orange Polska opłaty za usługę WLR z 20,05 zł do 18,82 zł; oznacza to wzrost opłacalności korzystania z tej usługi.

UKE – Decyzje Oferty ramowe zmiana oferty SOR

 

– jednocześnie rozpoczęto deregulację obowiązków Orange Polska na rynku rozpoczynania połączeń i utrzymania łącza abonenckiego. Opłaty za rozpoczynanie połączeń w sieci Orange Polska będą mogły zostać zmienione po 2 latach okresu przejściowego, dotyczy to operatorów korzystających z sieci Orange Polska w ramach selekcji i preselekcji:

UKE – Decyzje SMP