Urząd Komunikacji Elektronicznej (dalej „UKE”) pracuje aktualnie nad analizą bieżącej sytuacji na rynku telekomunikacyjnym w zakresie dostępu do instalacji telekomunikacyjnej budynku oraz przyłącza telekomunikacyjnego do budynku (w szczególności do kabli telekomunikacyjnych, kanalizacji kablowej, szachtów kablowych oraz urządzeń telekomunikacyjnych, w tym punktu styku)  – sprawa BAK.WZP.26.12.2017     

Analiza ta obejmuje między innymi kluczowe problemy i wyzwania związane zarówno z udostępnianiem instalacji telekomunikacyjnej budynku, jak i z nawiązywaniem współpracy i wykorzystaniem instalacji innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Analizowane są kwestie prawne, finansowe, usługowe i techniczne.  EY został wybrany przez UKE, jako podmiot realizujący w/w przedmiot zamówienia.

Zaproszenie jest skierowane do osób zajmujących się w Państwa firmie współpracą międzyoperatorską lub dostępem hurtowym

Serdecznie zapraszamy na warsztaty, które odbędą się 3 lipca 2017 r. w godzinach 9.30 – 14.00 w siedzibie EY, Rondo ONZ 1, 00-124, Warszawa.

Uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach na adres magdalena.nowicka@pl.ey.com z kopią do michal.majewski@pl.ey.com do dnia 28/06/2017 włącznie. Z uwagi na duże zainteresowanie i ograniczoną liczbę miejsc zapraszamy na spotkanie maksymalnie dwie osoby reprezentujące dany podmiot.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • Nazwę podmiotu
  • Stanowisko osoby biorącej udział
  • Imię i nazwisko
  • Dane kontaktowe (email oraz numer telefonu komórkowego)

Liczymy na to, że omówione z Państwem informacje pomogą wskazać właściwe kierunki zmian w wyżej wymienionym zakresie, a w szczególności pozwolą na wypracowanie i przedstawienie rekomendacji dla regulatora służących rozwojowi polskiego rynku telekomunikacyjnego.

W razie wszelkich pytań, proszę o kontakt ze mną: magdalena.nowicka@pl.ey.com, tel. 519 511 572 lub z Panem Michałem Majewskim: michal.majewski@pl.ey.com, tel. 660 440 090.