W związku z przedstawieniem przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa projektu ustawy – Kodeks urbanistyczno-budowlany zapraszamy Państwa do konsultacji w zakresie uwag i propozycji zmian do przedstawionego dokumentu.

Przepisy Kodeksu w znacznej części związane są z przedmiotem działalności branży telekomunikacyjnej, dlatego warto aby uwzględniały również interesy ISP.

Treść dokumentu znajduje się pod adresem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12290463/12382118/12382119/dokument247655.pdf

Prosimy o przesyłanie uwag i propozycji, zarówno kompletnych stanowisk, jak i cząstkowych opinii, na adres: biuro@kike.pl do 14 listopada 2016 roku. Będziemy wdzięczni za Wasze wsparcie i przemyślenia, gdyż będą one źródłem dla oficjalnego stanowiska KIKE w przedmiotowej sprawie.