W związku z wydaniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki postanowienia będącego opinią do projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ustalającej warunki dostępu dla przedsiębiorcy telekomunikacyjnego do infrastruktury technicznej operatora energetycznego, Izba przedstawiła zastrzeżenia wobec rozbieżności stanowisk Prezesów UKE i URE w zakresie wysokości stawki za zapewnienie dostępu do słupów energetycznych przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu.

Tutaj znajduje się treść stanowiska KIKE