Dnia 14.06.2017 r. w Ministerstwie Finansów (MF) odbyło się robocze spotkanie w sprawie Rejestr Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą (rejestr dostępny jest na stronie httpss://hazard.mf.gov.pl/). MF oczekuje informacji, czy przedsiębiorcy są skłonni umożliwić MF dostęp do swoich serwerów DNS, aby MF mogło kontrolować, czy są w nich umieszczone wszystkie domeny z Rejestru. Takie udostępnienie serwera DNS byłoby wyłącznie dobrowolne.

W zamian MF informowałoby, że jakiejś domeny na serwerze brakuje lub jakąś domenę należy z serwera usunąć. Taka informacja byłaby przekazywana przez MF zanim minie czas na realizację  obowiązku przekierowywania, czyli zanim minie 48 godzin od czasu wpisania do Rejestru kolejnej domeny (lub jej usunięcia z Rejestru). Propozycja MF mogłaby ułatwić prawidłową realizację obowiązków dotyczących Rejestru.

PROSIMY O PRZEKAZANIE PAŃSTWA STANOWISKA W TEJ SPRAWIE (krótką odpowiedź: TAK lub NIE) NA ADRES GRAP@KIKE.PL, DO KOŃCA CZERWCA. W tytule wiadomości prosimy wpisać „Rejestr domen hazardowych”.

Jednocześnie informujemy, na tym samym spotkaniu rozważano, czy podmioty nieposiadające własnych serwerów DNS też ponoszą odpowiedzialność za realizację obowiązków dotyczących usuwania lub przekierowywania domen umieszczonych w Rejestrze, czy też nie. Poruszono również temat przekierowywania połączeń z subdomenami.

KIKE przedstawi MF stanowisko, w którym przedstawi argumenty przemawiające za tym, że podmioty nieposiadające własnych serwerów DNS nie powinny ponosić odpowiedzialności za te serwery. Wskażemy również, że umieszczenie w Rejestrze domeny nie jest równoznaczne z obowiązkiem przekierowywania również w stosunku do subdomen.