13.06.2017 r. na XIV Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu został wybrany nowy Zarząd Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej.

Nowym prezesem Izby został Karol Skupień – współwłaściciel firmy GIGA Komputer ze Zwolenia.

Obok niego do zarządu Izby zostali powołani:

  • Konrad Baranowski
  • Mariusz Filipiak
  • Paweł Paluchowski

Do składu Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Arkadiusz Koćma i Bogdan Kozicki, Robert Kubica.

Gratulujemy nowemu Zarządowi i życzymy sukcesów!