Już dzień po NWZ KIKE, 14.06.2017 r. o godz. 11:30 w Ministerstwie Finansów odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące “Rejestru Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą”. Może ono być kluczowe dla określenia sposobu realizacji od 1.07.2017 r. obowiązków przez ISP.

To także pierwszy test dla nowego zarządu KIKE, czy jego nowy prezes pojawi się w MF i skutecznie zajmie się problemem opisanym m.in. w stanowisku oraz propozycjach Izby przygotowwanych kilka dni temu. Wszak kontynucja działań w ramach GRAP jest podnoszona przez wszystkich kandydatów. Tym razem będzie prosto, bo stanowisko i argumentacja są gotowe. Ale warto, by kandydaci już teraz zaplanowali pobyt w W-wie również w środę. I przygotowali się organizacyjnie oraz merytorycznie do częstych i osobistych wizyt w W-wie. Warto też, by taką osobistą gotowość jutrzejsze NWZ KIKE zweryfikowało u kandydatów.