Ze stron Ministerstwa Finansów (httpss://hazard.mf.gov.pl/) pobrać można już pierwsze domeny, które ISP będą zobowiązani blokować od 1.07.2017 r. na podstawie  ustawy o grach hazardowych.
Operatorzy będą zobowiązani uniemożliwić dostęp wskazanych stron i przekierować swoich abonentów próbujących z nimi nawiązać połączenie do strony MF zawierającej stosowny komunikat w ciągu 48 godzin od opublikowania komunikatu. Tyle samo czasu ISP będzie miał na usunięcie blokady w przypadku jej usunięcia z rejestru. Za niedopełnienie obowiązku grozi grzywna w maksymalnej wysokości 250 tys. zł.
MF udostępnia w serwisie możliwość pobierania przez ISP plików XML. Jednak na dziś nie do końca jasny jest zakres obowiązku np. w przypadku, gdy klient korzysta z zewnętrznych serwerów DNS oraz dla usług tranzytowych (np. dostawcó usług IPtranzyt i w IXach).