W odpowiedzi na wezwanie CPPC do zajęcia stanowiska przez KIKE, w nawiązaniu do przeprowadzonych w dn. 27.07.2022 r. warsztatów dotyczących wdrażania nowej perspektywy finansowej UE, przekazaliśmy opinie i uwagi KIKE w zakresach przedstawionych w toku wspomnianych warsztatów, odnośnie do dalszego planowania naborów do programów Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) oraz Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Zgodnie z propozycją, wyrażoną w wiadomości e-mail CPPC z dn. 28.07.2022, w I części stanowiska przedstawiono ogólne odniesienie się do proponowanego kształtu naboru FERC/KPO, w części II – propozycje KIKE dotyczące możliwości niewykonania 100% wskaźnika pokrycia obszaru konkursowego, natomiast w części III uwagi dotyczące liczby punktów adresowych i kwot dofinansowania dla danego obszaru.

Podkreśliliśmy, iż przedstawiona podczas warsztatów w dniu 27.07.2022 r. ogólna koncepcja naborów realizowanych ze środków FERC i KPO wydaje nam się zmierzać we właściwym kierunku i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom rynku, a zwłaszcza reprezentowanego przez KIKE segmentu małych i średnich operatorów. Szczególnie pozytywnie oceniamy proponowaną wielkość obszarów inwestycyjnych oraz uproszczenie zasad rozliczania projektów poprzez wprowadzenie tzw. stawek jednostkowych.

Niemniej jednak, zdaniem KIKE, niezwykle istotne jest zapewnienie, aby proponowany kształt naborów (zwłaszcza w obszarze wymogów technicznych i sprawozdawczych, jak i spełnienia kryteriów) umożliwiał realne zaangażowanie dużej liczby MŚP w programy FERC i KPO.

W treści stanowiska Izba odniosła się do wszystkich istotnych w naszym odczuciu kwestii, omówionych podczas warsztatów 27.07.2022, wskazując jednocześnie na największe zagrożenia dla możliwości udziału małych i średnich operatorów w planowanym naborze FERC/KPO. Wynikają one wprost z kształtu proponowanych zapisów, a w niektórych przypadkach – zwłaszcza w odniesieniu do kryteriów formalnych i merytorycznych dostępu – mogą de facto całkowicie wykluczyć możliwość startu MIŚOT w konkursie.

Pełna treść stanowiska Izby dostępna jest pod tym linkiem.