Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20.07.2017 odbyło się spotkanie organizacyjne przedstawicieli KIKE, InetGroup oraz Stowarzyszenia e-Południe, które miało na celu nawiązanie współpracy dotyczącej wspólnej reprezentacji interesów MIŚOT związanych z OSE przed organami Administracji Publicznej.

 

Poza rozpoczęciem prac nad przygotowaniem jednolitego stanowiska dotyczącego projektu ustawy o OSE, reprezentanci ww. organizacji podjęli decyzję o powołaniu do życia Rady technicznej MiŚOT do spraw OSE.

Będzie miała ona za zadanie opiniowanie i doradztwo w zakresie kwestii technicznych związanych z OSE w toku międzyorganizacyjnych działań z nią związanych.

Zwracamy się do Was z prośbą o zgłaszanie kandydatur na członków Rady, które zostaną poddane pod głosowanie członków organów ww. organizacji.

Kandydatury zgłaszamy i kontakt z powołaną Radą realizujemy mailowo: radatose@misot.pl