Zarząd KIKE wykonując Uchwałę nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej z siedzibą w Warszawie (dalej „KIKE”) z dnia  10 maja 2017 r. w sprawie:  zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków KIKE w dniu 13 czerwca 2017 r. w Warszawie, g.12:00 w celu wyboru nowych członków organów KIKE, niniejszym zwołuje XIV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się dnia 13 czerwca 2017 roku o godz. 12:30 w Warszawskim Domu Technika NOT Spółka z o.o., ul. Tadeusza Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa.

Zwoływane za miesiąc NWZ KIKE jest kluczowe z uwagi na fakt, iż rezygnację z pełnienia obowiązków z dniem 13.06.2017 r. złożyli wszyscy członkowie zarządu i wszyscy obecni na XIII ZWZ KIKE członkowie Komisji Rewizyjnej. W praktyce więc w czerwcu członkowie KIKE zobowiązani są wybrać całkowicie nowe władze, czyli zarząd w składzie 3-6 osób (w tym prezes) i 3 członków KR.

Mając na uwadze skalę wyzwań, z którymi zmierzą się nowe władze Izby, już teraz zapraszamy chętnych do pracy w strukturach Izby członków planujących kandydować do organów KIKE, o kontakt z ustępującymi członkami władz. Jeśli chcecie, możemy również spotkać się w biurze Izby w Warszawie celem bliższego zapoznania się z działalnością organizacji tak, by w przypadku wyboru Was w czerwcu przez Walne do władz, podjęcie obowiązków było jak najsprawniejsze.

Dodatkowe informacje znajdują się jak zawsze na podstronie poświęconej Walnemu, a także w materiałach rozsyłanych aktualnie do członków Izby.

Serdecznie zapraszamy do udziału w XIV NWZ KIKE,

Zarząd KIKE