Zarząd KIKE zatwierdził i tym samym udostępnił członkom KIKE Poradnik na temat zasad wykorzystania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego. Poradnik opracowany został przez Kancelarię itB Legal Łukasza Bazańskiego.

Poradnik rozesłany zostanie drogą mailową do wszystkich członków KIKE.

Poradnik przeznaczony jest i przygotowany był specjalnie dla Członków KIKE, uprasza się uprzejmie o nie udzielanie poradnika podmiotom/osobom niezrzeszonym w Izbie.