Deklaracją o złożeniu rezygnacji przez zarząd KIKE zakończyła się jubileuszowa Konferencja KIKE. Uczestnicy wydarzenia podkreślali wyjątkowo wysoki poziom merytoryczny paneli i prelekcji oraz dobrą atmosferę odczuwaną podczas wieczornej imprezy.

 

Ostatni z paneli 20. Konferencji KIKE prowadzony był przez Grupę Roboczą TV izby i dotyczył ostatnich problemów na rynku telewizyjnym, związanych między innymi z próbami zmuszenia operatorów do zawierania umów pakietowych  mimo braku zainteresowania klientów  dodatkowymi kanałami należącymi do tego samego nadawcy. Uczestnicy zwrócili także uwagę na potencjalne możliwe już technicznie zmiany dotyczące przyszłości telewizji dostarczanej za pośrednictwem Internetu – już wkrótce możemy decydować przecież o zakupie konkretnych programów, czy seriali a nie całych nadawanych tradycyjnie kanałów.

 

Uczestnicy konferencji pytani przez nas o najważniejsze dla nich punkty programu najczęściej wskazywali jednak panel dotyczący bezpieczeństwa oraz spotkania z ministrem Pawłem Chorążym oraz dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów Szerokopasmowych CPPC, Elizą Pogorzelską.

 

Dużo miejsca, między innymi podczas panelu GRAP oraz warsztatów KIKE, poświecono sprawom realizacji zadań izby w kontakcie z administracją rządową i partnerami oraz przeprowadzonym działaniom lobbingowych. Zarząd sygnalizował też problemy w komunikacji z poszczególnymi członkami izby, podkreślając, że wszystkie, drobne nawet  perturbacje wewnętrzne powodują problemy w funkcjonowaniu na zewnątrz.

 

Podsumowując 20. Konferencję KIKE trudno nie zauważyć drogę, jaką przebyła izba od 2008 roku do dziś, czyli od trzepaka do organizacji liczącej się w kontaktach z administracją rządową.

– Zostawiamy naszym następcą dobrze funkcjonującą, dojrzałą organizację – powiedział na zakończenie Piotr Marciniak, odchodzący prezes KIKE.
 

Marek Nowak