W trakcie zorganizowanej w tym tygodniu konferencji FORTEL opracowany zosta tekstł protestu operatorów telewizji kablowej przeciwko monopolistycznym praktykom części nadawców, którego kopię otrzymaliśmy z ZPMEiT “Mediakom” z prośbą o jego publikację i przekazanie  ISP. Wielu lokalnych operatorów świadczy bowiem usługi CaTV swoim abonentom w oparciu o plaatformy własne lub dostawców IPTV, stąd problem dotyczy całej branży mniejszych operatorów sieci telekomunikacyjnych bez względu na wykorzystywaną technilogię.

Mediakom prosi operatorów o przyłączenie się do protestu wyjaśniając, iż powstał on w skutek “propozycji korekty cen” składanych ostatnio przez niektórych nadawców oraz rozpowszechnianiu w środowisku nieprawdziwych informacji o tym, że nowe warunki są przyjmowane przez prawie wszystkich operatorów. Często pojawia się nieprawdziwa informacja o akceptacji nowych warunków na kanał sportowy, przez jednego z największych polskich operatorów.

W zamyśle pomysłodawców protestu, publikacja treści protestu w mediach i serwisach branżowych ma na celu:
– dotarcia do tych operatorów, którzy nie mają rzetelnej wiedzy o tym, że ogromna większość operatorów obecnych na konferencji odrzuciła żądania nadawców,
– przygotowanie gruntu w kontaktach z abonentami na wypadek, gdyby nadawcy zdecydowali się na wyłączenia sygnału,
– zademonstrowania naszej determinacji wobec zagranicznych ośrodków decyzyjnych.

Wszystkich operatorów, którzy zdecydują się poprzeć naszą akcję, prosimy o przesłanie maila na adres: biuro@mediakom.org.pl, z informacją: “popieram protest”- z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska w firmie. Przesłanie poparcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych w mediach. W celu uwierzytelnienia nadawcy, Mediakom prosi, by maile wysyłać wyłącznie z oficjalnych kont Waszych firm lub przesyłać skany oświadczeń osób upoważnionych do składania tego typu oświadczeń.

W przesłanej do KIKE korespondencji zawarto treść dokumentu oraz skan z podpisami pierwszych 14 operatorów.

GRTV KIKE prosi ISP o przyłączenie się do protestu. Ewentualne pytania do Izby prosimy kierować na adres grtv@kike.pl.