Poniżej publikujemy treść uwag roboczych dotyczących współpracy ISP z zakładami energetycznymi odnośnie budowy sieci telekomunikacyjnych na podbudowie słupowej zakładów energetycznych.

Dziękujemy operatorom za wszystkie zgłoszone uwagi. Izba będzie kontynuowała współpracę z UKE i innymi instytucjami, celem usprawnienia procesów w tym zakresie.

Pismo znajdziecie Państwo w linku: 20161227_UKE_słupy