23 września 2016 r. uchwalono ustawę o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823; dalej Ustawa). Ustawa ta wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2017 r. (dwa miesiące od dnia publikacji, która miała miejsce 9 listopada) i stosuje się ją do wszystkich abonentów będących konsumentami, stąd konieczne jest wprowadzenie zmian również do obowiązujących umów. 

W dniu dzisiejszym dzięki autorom naszych wzorców, kancelarii itB Legal, udostępniamy członkom Izby zaktualizowany tekst regulaminu świadczenia usług wraz z omówieniem zmian wprowadzonych w/w ustawą. W omówieniu przeczytacie także o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu oraz zmieniającego dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzeniu (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii.

Ostatnio wiele mówi się też o wytycznych BEREC i ich wpływie na wzorce umów. Tak, na w/w podstawie opracowane zostały również wytyczne BEREC oraz dyskutowany aktualnie projekt stanowiska Prezesa UKE w tym zakresie. Prawdopodobnym jest, że po publikacji stanowiska Prezesa UKE konieczne będzie wprowadzenie dalszych modyfikacji bądź uzupełnienia postanowień dotyczących jakości usług. Będziemy o tym informować i przygotujemy stosowne aktualizacje dla członków Izby.

Zasady dostępu do wzorców dostępne są jak zawsze na stronie Izby pod adresem: https://www.kike.com.pl/strona/swiadczenie-uslug-telekomunikacyjnych. Jeśli już wysyłaliście oświadczenie, wystarczy że napiszecie do biura Izby z prośbą o przesłanie aktualizacji. Jeśli dotąd nie korzystaliście z wzorców (np. jesteście od niedawna w KIKE), zerknijcie na procedurę opisaną pod w/w linkiem.