Publikujemy stanowisko KIKE dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie w sprawie dostępu dla Rafała Sławińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą “Sejnet” Rafał Sławiński, do infrastruktury technicznej PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, zlokalizowanej w miejscowości Sejny (sygn. DRI-ZWZ-6175-2/13).

Rozstrzygnięcie UKE może mieć duży wpływ na stawki i zasady dostępu do słupów przedsiębiorstw energetycznych dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych w przyszłości. Stąd wystąpienie Izby w tej sprawie.

20150702_stanowisko_KIKE_stawka_za_słupy_NN_final