W dniu wczorajszym wpłynęła na adres mailowy Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej KIKE rezygnacja Radosława Kojdeckiego z pełnienia funkcji w zarządzie Izby. Pismo datowane jest na 15.12.2016 r. i podpisane elektronicznie.

W imieniu zarządu Izby dziękuję za półroczną współpracę, a także życzę Radkowi sukcesów w realizacji innych projektów branżowych.

Równocześnie przypominam, iż zgodnie z §30 pkt 2 Statutu KIKE: “Zarząd Izby składa się z od 3 do 6 członków, w tym Prezesa Zarządu“. Po rezygnacji zarząd KIKE liczy 5 osób.