Kamil Kurek (fot.) wybrany został Prezesem Zarządu KIKE. W Zarządzie znaleźli się również : Arkadiusz Binder, Andrzej Owczarek, Marek Rockstein, Krzysztof Czuszek, Konrad Baranowski. W skład Komisji Rewizyjnej weszli ponownie: Piotr Marciniak, Łukasz Biernacki, Józef Chwast. Wyboru władz na drugą kadencję dokonało VII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIKE.

W wyniku uchwalonych na Walnym zmian Statutu, nowy Zarząd wybrano na nowych zasadach. Decyzją Walnego zlikwidowana m.in. została kategoria “członków pierwotnych”, dla których zarezerwowana była możliwość wyboru połowy składu Zarządu – w tym Prezesa Izby. Obecnie cały Zarząd wybierany jest przez wszystkich członków KIKE. Zlikwidowano również instytucję Sądu Koleżeńskiego.

Zdaniem Łukasza Biernackiego Izba rozwija się w dobrym kierunku, takim jakie było zamierzenie wstępne w trakcie powołania KIKE, więc pora otworzyć drzwi dla każdego, kto ma pomysł, chęci i czas, aby pracować nad poprawą sytuacji prawno-biznesowej lokalnych ISP. Zgodnie z wypowiedzią Piotra Marciniaka – KIKE zrzesza przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Powinna łączyć, pozostawiając rozstrzyganie sporów powołanym do tego instytucjom.

Do wyborów na stanowisko Prezesa Izby zgłoszeni przez VII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zostali : Arkadiusz Binder, Kamil Kurek. Arkadiusz Binder odrzucił propozycję, tym samym Kamil Kurek był jedynym zgłoszonym kandydatem.

Do wyborów na stanowisko Członka Zarządu zgłoszeni przez Walne zostali: Arkadiusz Binder, Andrzej Owczarek, Marek Rockstein, Krzysztof Czuszek, Konrad Baranowski, Przemysław Knycz, Wojciech Bandurowski, Waldemar Wawer, Anna Stec.

Do wyborów na stanowisko członka Komisji Rewizyjnej zgłoszeni przez Walne zostali: Piotr Marciniak, Łukasz Biernacki, Józef Chwast, Radosław Kojdecki.