W dniu dzisiejszym skierowaliśmy do Pani Premier Beaty Szydło pismo dotyczące propozycji zmian w Rozporządzeniu Rady Ministrów dnia 13 września 2005 r. w sprawie wypełniania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, wskazując ich niewspółmierność w stosunku nakładu kosztów, które muszą ponieść ISP w celu ich realizacji.

Liczymy, że w ramach wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców Rząd zdecyduje się na liberalizację zapisów ww. Rozporządzenia.

Treść dokumentu.