Publikujemy dziś uwagi KIKE do projektu Stanowiska Prezesa UKE w sprawie środków dotyczących dostępu do otwartego internetu ustanowionych w Rozporządzeniu PE i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. przesłane przez Izbę w dniu wczorajszym.

20161114_stanowisko_KIKE_otwarty_Internet