31 stycznia na stronach MC opublikowany został raport Audytela na temat ISP. Analiza wskazuje, iż udział lokalnych operratorów w rynku rośnie, choć następuje stopniowy spadek liczby telekomunikacyjnych MŚP. We wprowadzeniu do analizy Audytela MC konstatuje m.in. “Wyraźną obecność MŚP na rynku dostępu szerokopasmowego potwierdzają dane z raportów UKE3, opracowań firm analitycznych oraz branżowych izb gospodarczych. W 2015 r. udział obsługiwanych abonentów usług stacjonarnego dostępu do internetu przez ten segment operatorów wynosił 28,3%, podczas gdy rok wcześniej 28,1%.”

Ciekawe omówienie raportu znajdziecie również na stronach RPKOM: Audytel: ISP będą się rozwijać