W związku z przesłaniem do Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej (KIKE)  przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) projektu Stanowiska Prezesa UKE w sprawie środków dotyczących dostępu do otwartego Internetu, ustanowionych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2015/2020 z dnia 25 listopada 2015 r. prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag i pytań do przedłożonego projektu w terminie do dnia 14 listopada 2016 r. na adres biuro@kike.pl.

Treść dokumentu