W dniu wczorajszym na portalu RMF FM pojawiła się informacja: “Polska może stracić 4 miliardy złotych. Komisja Europejska przerwała wypłatę pieniędzy“, w której napisano m.in., iż: “Oficjalnie Bruksela ma zastrzeżenia co do zasad organizowania przetargów na unijne projekty infrastrukturalne”.

Z uwagi na zbieżność w/w kwoty i opisu z alokacją Działania 1.1 POPC oraz faktem, iż tylko dla tego konkretnego Programu Operacyjnego krzywa wydatkowania o rok wyprzedza inne Programy, KIKE wystąpiła dziś do MR z zapytaniem o informacje, czy problem rzeczywiscie dotyczy POPC i jeśli tak, to jaki może być jego wpływ na zabezpiecenie środków na rozpoczęcie inwestycji wyłonionych do dofinansowania w pierwszym naborze oraz trwającym naborze drugim? Na marginesie należy dodać, iż według ostatniej informacji podanej przez MR w czasie ostatiego KM POPC z Brukselą rozliczono dotąd jedynie 0,002% budżetu POPC. Jak na koniec trzeciego roku z siedmioletniej perspektywy, to bardzo niepokojąca informacja.

Według informacji uzyskanej od p. Dyrektora Rafała Sukiennika z Departamentu Rozwoju Cyfrowego MR jednak: “przedmiotowa informacja nie dotyczy POPC”, co jest istotną informacją dla firm (w tym MŚP) rozpoczynających inwestycje dofinansowane w pierwszym naborze.