W dniu dzisiejszym zakończony został etap wstępnych konsultacji dot. praktyki stosowania oraz zmian w ofercie ROI TP (na dostęp do kanalizacji kablowej TP). Konsultacje prowadzone pod patronatem UKE trwały przez cały sierpień do połowy września br. pomiędzy TP, a Izbami branżowymi i objęły łącznie kilkanaście spotkań roboczych.

W czasie spotkań przedyskutowano kilkadziesiąt zagadnień. Na tej podstawie opracowana została obszerna lista zagadnień obejmujących praktykę, problemy oraz propozycje zmian w ofercie ROI, która wraz z komentarzami TP oraz OA w dniu dzisiejszym została przekazana UKE. Warto podkreślić, iż w wyniku konsultacji strony ustaliły wspólne stanowisko w kilkudziesięciu por. kwestiach. Z pozostałych sporządzono protokół rozbieżności wraz z komentarzami.

Dalsze prace nad zmianą oferty ROI prowadzone będą w postępowaniu administracyjnym przez Prezesa UKE. Nowa oferta powinna być gotowa do końca br.

KIKE dziękuje w szczególności TP S.A. za organizację większości ze spotkań roboczych oraz rzeczową i merytoryczną dyskusję.