W dniu 22 września przedstawiciele KIKE (Konrad Baranowski i Piotr Wiąckiewicz) wzięli udział w warsztatach szkoleniowych z finansowania inwestycji na rynku szerokopasmowym. Warsztaty organizowane były przez Ministerstwo Cyfryzacji, a grupą docelową byli przedstawiciele sektora finansowego z banków komercyjnych, zainteresowanych udziałem w kolejnych przetargach BGK na wybór pośredników finansowych PO PC.

Przedmiotem spotkania było przybliżenie bankowcom zasad działania rynku dostępowego, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki małych i średnich przedsiębiorstw, w celu zachęcenia ich do zwiększonego kredytowania inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową. Problem braku dostępu jest jak wiadomo jedną z głównych bolączek naszego sektora, dlatego też reprezentanci KIKE wzięli udział w spotkaniu w charakterze ekspertów, na bieżąco odpowiadających na liczne pytania zgromadzonych menedżerów największych polskich banków.

W toku spotkania, prowadzonego przez ekspertów Audytela, zaprezentowano najważniejsze osiągnięcia i potencjał ISP; wywiązała się też ożywiona dyskusja dotycząca zwłaszcza kwestii rentowności projektów, zabezpieczenia udzielanych pożyczek oraz relacji pomiędzy inwestycjami własnymi przedsiębiorstw a projektami unijnymi (POIG, POPC).

Istotne znaczenie ma fakt, iż spotkanie odbyło się w momencie uruchomienia przez Alior Bank pierwszych pożyczek szerokopasmowych, a także planowanego na X-XI 2017 drugiego przetargu BGK na pośredników finansowych.