Komplet dokumentów złożyła i oczekuje na przyjęcie w poczet członków KIKE firma: Info-Serwis Jacek Jarosz, rekomendowana przez: Stowarzyszenie Telewizji Kablowej “TV-SAT 364” oraz ADESCOM Polska Sp. z o.o.