W Katowicach spotkali się: Prezes KIKE Kamil Kurek, V-prezes KIKE Andrzej Owczarek i Prezes KIKE Events Sp. z o.o. Mariusz Waniczek. Rozmowy dotyczyły organizacji najbliższej konferencji KIKE i Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIKE. Zaplanowano roczny finansowy i merytoryczny cel spółki KIKE Events. Ustalano szczegóły powołania nowego biura KIKE w Katowicach.

Zgodnie z założeniami przedstawionymi na spotkaniu, spółka KIKE Events zorganizuje w roku 2013 co najmniej dwie konferencje, jedno Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIKE, oraz spotkania KIKE 2.0. Terminy i miejsce wydarzeń podawane będą na bieżąco w trakcie realizacji przedsięwzięć. Celem spółki nie jest wynik finansowy, ale realizacja konferencji i spotkań branżowych na najwyższym poziomie merytorycznym i organizacyjnym.

XII Konferencja KIKE odbędzie się 24/25 kwietnia, w Hotelu Ossa, w Rawie Mazowieckiej.

W lutym, w Katowicach, otwarte zostanie biuro KIKE, w którym zatrudniona osoba przejmie część obowiązków Dyrektor Biura KIKE Pani Jolanty Bzikot. Jednocześnie lokalizacja będzie miejscem spotkań Zarządu KIKE, kierowników Grup Roboczych i osób związanych z Izbą. Biuro ułatwi logistykę związaną z pracami marketingowymi oraz księgowymi (główna siedziba KIKE Events przeniesiona zostanie do Katowic, spółka zrezygnuje z wirtualnego biura w Warszawie). Koszty najmu i eksploatacji pokrywać będą w równej części KIKE i KIKE Events ze środków na ten cel przeznaczonych.

Prezes Kamil Kurek ustala podział obowiązków związanych z realizacją XII Konferencji KIKE pomiędzy KIKE i KIKE Events.

Mariusz Waniczek i Andrzej Owczarek obejmą techniczny nadzórnad realizacją XII Konferencji KIKE.

Spotkanie odbyło się w niewielkiej sali konferencyjnej, w Katowicach, przy ulicy Opolskiej 22.

Nowe biuro KIKE najprawdopodobniej znajdować się będzie w nowoczesnym centrum biurowym, przy ulicy Opolskiej 22, w Katowicach.