Procedowana obecnei nowelizacja Kodeksu Karnego przewiduje wprowadzenie instytucji konfiskaty rozszerzonej, która dotychczas nie była znana polskiemu porządkowi prawnemu oraz możliwości ustanawiania przymusowego zarządu dla przedsiębiorstwa bądź jego części należącego do osoby niepopełniającej przestępstwa. Publikujemy uwagi Izby przesłane w dniu dzisiejszym do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pana Marcina Warchoła.

20160819_stanowisko_KIKE_zmiany_KK_konfiskata_rozszerzona