W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, które określa m.in. ogólne zasady, mające zapewnić równy i niedyskryminujący dostęp do Internetu, konieczne jest do końca bieżącego miesiąca (31 marca) dokonanie zmian we wzorcach oraz zawiadomienie abonentów i opublikowanie odpowiedniego komunikatu na stronie internetowej. W art. 4 Rozporządzenia wprowadzone zostały obowiązki o charakterze informacyjnym, które powinny być sformułowane w jasny i zrozumiały sposób.

W związku z powyższym dla członków KIKE została przygotowana aktualizacja wzorca modelowego Regulaminu oraz opracowanie dotyczące zmian i warunków ich wdrożenia.

W celu uzyskania wzorców prosimy o podpisanie i umieszczenie pieczątki firmowej na dokumencie dotyczącym warunków korzystania z wzorców oraz przesłanie skanu na adres biuro@kike.pl.

Warunki korzystania z wzorców.