Komplet dokumentów złożyła i oczekuje na przyjęcie w poczet członków KIKE firma:

FHU KARWOSNET Danuta Karwowska z siedzibą ul. Giżycka 6, 12-250 Orzysz

rekomendowana przez firmy: TPnets.com i FEROMEDIA Agnieszka Budner.