Informujemy, że dnia 2 czerwca 2016 r. o godz. 10:00 w Hotelu Golden Tulip, ul. Towarowa 2, 00-811 Warszawa odbędzie się XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIKE. Porządek obrad oraz więcej szczegółów znajduje się na forum KIKE. W przypadku gdy członek Izby nie będzie mógł wziąć udziału w Walnym bezpośrednio, a chce wpływać aktywnie na działalność Izby – niezbędne będzie udzielenie pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Istnieje możliwość umocowania kancelarii prawniczej, która w głosowaniu będzie popierała dotychczasowe działania Zarządu. Dane Prawnika znajdują się we wzorze pełnomocnictwa nr 2. Wzór pełnomocnictwa nr 1 (kliknij link) – dla wybranej osoby Wzór pełnomocnictwa nr 2 (kliknij link) – dla kancelarii prawniczej Na adres biura KIKE należy przesyłać tylko pełnomocnictwa dla kancelarii. Pozostałe pełnomocnictwa osoby umocowane powinny przedstawić podczas wydawania mandatów.