W nawiązaniu do prowadzonych w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej prac nad wdrożeniem na kolejny okres certyfikowanego mechanizmu monitorowania jakości usług dostępu do internetu, o którym mowa w art. 4 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu (…) uprzejmie informujemy, iż wybrany w konkursie podmiot przygotował m.in. aplikacje pomiarowe na komputery osobiste.

UKE planuje, że system będzie gotowy do testowego udostępnienia użytkownikom w dniach 23 października – 2 listopada 2020 r. Informacje o szczegółach testowego dostępu do systemu zostaną zamieszczone na stronie www.uke.gov.pl

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w publicznych testach.

Ewentualne uwagi prosimy zgłaszać najpóźniej w terminie do 2 listopada 2020 r. wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE, EPUAP lub na adres poczty elektronicznej: cm@uke.gov.pl