Komplet dokumentów złożyła i oczekuje na przyjęcie w poczet członków KIKE firma: ZINET Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 r. 4, rekomendowana przez AMBIT SYSTEMY INFORMATYCZNE Bogdan Kozicki z Lubartowa i HOMUS Sp. z o.o. z Poznania.