Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety Ministerstwa Cyfryzacji dotyczącej problemów z finansowaniem inwestycji telekomunikacyjnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa, zarówno z środków własnych, jak i w przypadku dofinansowań gdzie konieczne jest zabezpieczenie udziału własnego.

KIKE w konsultacjach z Komisją Europejską oraz z Ministerstwem wskazywała problem, iż operatorzy (z segmentu MŚP) posiadających obroty rzędu kilku milinów złotych, do których należy m.in. większość beneficjentów projektów dofinansowywanych, mają bardzo duże trudności w pozyskaniu kredytów inwestycyjnych, ponieważ ich obroty są za małe dla procedowanie projektów inwestycyjnych przez departamenty korporacyjne banków, a wysokość kredytów konsumenckich dla rynku SOHO rzadko kiedy przekracza pół miliona złotych. Tym samym istnieje poważny problem w pozyskiwaniu przez lokalnych operatorów środków inwestycyjnych w wysokości kilku milionów złotych w sytuacji, gdy własne obroty zamykają się w przedziale do 10 mln złotych / rok. Równocześnie instytucje finansowe zazwyczaj są niechętne w zabezpieczaniu kredytów na infrastrukturze telekomunikacyjnej.

29 stycznia br. odbędzie się w Warszawie spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji, Komisji Europejskiej, instytucji finansowych i KIKE poświęcone temu zagadnieniu.

Mając na uwadze potrzebę zebrania większej liczby przykładów doświadczeń związanych z pozyskiwaniem finansowania projektów przez lokalnych ISP, prosimy Was, jako zarówno firmy startujące się w bieżącym naborze POPC, jak i planujące realizację inwestycji własnych, o wypełnienie ankiety Ministerstwa do dnia 26 stycznia.

Ankieta składa się tyko z pięciu stron, więc jej wypełnienie nie powinno zająć nie więcej niż kilkanaście minut. Zdajemy sobie sprawę, że dla firm piszących wnioski, styczeń jest bardzo pracowitym okresem. Jednak z uwagi o przedłużenie naboru o dwa tygodnie oraz fakt, że po ewentualnym otrzymaniu dofinansowania konieczne będzie zapewnienie kredytów/środków inwestycyjnych, wydaje się absolutnie uzasadnionym poświęcenie kilku chwil na wypełnienie załączonej ankiety. Mamy nadzieję, że prowadzone rozmowy przyczynią się do wypracowania rozwiązań finansowych w ciągu kilku miesięcy, by były gotowe zarówno na potrzeby realizacji projektów, które otrzymają dofinansowanie, jak i Waszych własnych inwestycji w 2016 r.

Problem w pozyskaniu środków inwestycyjnych dotyczy bowiem zdecydowanej większości ISP, nie tylko aplikujących o środki unijne. Prosimy więc o wypełnienie ich nie tylko przez firmy aplikujące.

Mali i średni przedsiębiorcy telekomunikacyjni zarejestrowani już w Systemie Informacyjnym o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS) mogą wypełnić ankietę, logując się do systemu i korzystając z ​zamieszczonego formularza.

Pozostali przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogą skorzystać z interaktywnego formularzakliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i przeniesienie do zewnętrznego serwisu.

Ankiety można wypełniać do 26 stycznia br.