WWPE przekazała KIKE oraz beneficjentom odpowiedź na pytanie związane z problemem realizacji i trwałości projektu w kontekście obowiązków nakładanych przez art. 139 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne.

Przedmiotem opracowania jest pytanie, czy w okresie realizacji i trwałości projektu zbudowanego z POIG 8.4 Beneficjent ma prawo lub wręcz obowiązek udostępnienia wybudowanej infrastruktury innym operatorom w związku z brzmieniem art. 139 PT.

16-36-21_KW_54782_WWPE_plik2_art139PT_dla_KIKE