Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej przesłała dziś do CPPC oraz MC uwagi do obszarów konkursowych NUTS3 drugiego naboru POPC 1.1. Z uwagi na krótki czas (publikacja map nastąpiła dopiero w ostatni piątek) nasza analiza nie jest kompletna, ale ujmuje szereg problemów, które w naszej ocenie wymagają pilnej analizy i interwencji. Szczególnie dotyczy to kolizji nowych obszarów z projektami poprzedniej perspektywy w okresie ich trwałości oraz przenikaniem się PA w obszarach wyznaczonych w 1 i 2 naborze POPC.
 
Opracowanie oparliśmy o kilka losowych obszarów konkursowych w północnej, centralnej i południowej Polski koncentrując się na powtarzalnych problemach, z których część jest analogiczna do błędów wykazywanych rok temu, przy 1 naborze POPC.
 

W imieniu Izby dziękuję serdecznie operatorom, którzy mimo niezwykle krótkiego czasu od opublikowania map w ubiegły piątek, zdołali sporządzić i przesłać do nas swoje uwagi. Nie wszystkie zdołaliśmy wykorzystać w niniejszym opracowaniu, ale pomogły nam one ująć najczęściej poruszane problemy. Dziękujemy. 

20161019_CPPC_uwagi_do_PA_drugiego_naboru_POPC