W związku z zakończonym 29 lutego 2016 r. I naborem wniosków dla działania 1.1 POPC, Izba przesłała do instytucji publicznych stanowisko dotyczące organizacji i przebiegu konkursu, które jest podsumowaniem spostrzeżeń środowiska operatorskiego w tym zakresie. W załączonym poniżej stanowisku poruszone zostały kluczowe zagadnienia dotyczące m.in. błędów w wyznaczaniu obszarów interwencji, braku konsultacji kluczowych dokumentów oraz ich częstych zmian podczas samego konkursu, modelu kosztowo-przychodowego, luki finansowej i wartości dotacji a także technicznych aspektów złożenia wniosku. 2016_04_08 stanowisko KIKE podsumowanie naboru I 1 1 PO PC // plik będzie dostępny niebawem, trwa aktualizacja strony