W odpowiedzi na ogłoszenie, jakie pojawiło się w dniu 9 lipca 2015 roku na stronie UKE, a dotyczące zmodyfikowanego Stanowiska Prezesa UKE w sprawie świadczenia bezpłatnej lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa usługi dostępu do sieci Internet przez jednostki samorządu terytorialnego, KIKE przygotowała z kancelarią itB Legal i przesłała stanowisko konsultacyjne, którego treść publikujemy poniżej.

20150807_stanowisko_zmiany w_hotspot_KIKE_final