Zarząd Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej podpisując w dniu 2015.08.05 Uchwałę nr ZA2015/VIII/1 dokonał przyjęcia w poczet członków firmy:

1. : K-Telekom Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie, ul. Szarych Szeregów 6/18, rekomendowana przez firmy: PikoNet Sp. z o.o. i TPnets.com – Tomasz Bathelt, Piotr Marciniak.

2. Internet Business System s.c. Jarosław Ufel, Jakub Skowroński z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 109, rekomendowana przez firmy: Akasha.NET Sp. z o.o. i Nette Sp. z o.o.

pod warunkiem wniesienia opłaty wpisowej. Serdecznie witamy w KIKE!